Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.dinsdag 20 maart 2018

Worsteling van de Groenmens, Tegenlicht, 18 maart 2018


Alle beetjes helpen

Onder de vreselijke titel Worsteling van de Groenmens, die, net als de Gutmensch, eraan doet denken dat we het over een bijzondere categorie mensen hebben, terwijl het juist over ons allemaal gaat, presenteert regisseur Jorien van Nes een uitzending waarin onze worsteling met duurzaam gedrag duidelijk tot uitdrukking komt. Hoe kunnen we een gedragsverandering in de richting van minder vlees eten, minder luxegoederen kopen en minder vliegen realiseren, zonder dat we onze aanspraak op geluk hoeven op te geven? In de uitzending wordt, hoewel dat niet met zoveel woorden gezegd wordt, duidelijk dat materiële welvaart en geluk weinig met elkaar te maken hebben.

De reis langs personen die worstelen met hun ecologische voetafdruk begint met een cursus in Helmond onder leiding van klimaatcoach Manu Busschots waar deelnemers uit verschillende levensgebieden met elkaar in gesprek gaan over hun gevoelens rond het onderwerp klimaatverandering en stappen die zij, onder het motto verbeter de wereld en begin bij jezelf, kunnen ondernemen om zich duurzamer te gedragen. De discussie brengt commentator Chris Kijne tot de vraag waar we moeten beginnen en of we dat eigenlijk nog wel kunnen in ons moderne leven waarin een vliegvakantie of een elektrisch apparaat tot de vaste ingrediënten van ons bestaan behoort.

Interieur ontwerper Babette Porcelijn wilde wel eens weten wat de impact van verschillende sectoren op het gebied van duurzaamheid is en schrok van het feit dat containerschepen, die veel goederen vervoeren, enorm veel CO2 uitstoten. De consument zou een belangrijke rol kunnen spelen door het terugdringen van deze vervuiling door minder spullen te kopen die in verre landen geproduceerd worden. Ze leerde ook dat de verborgen impact van de vervuiling, waaronder de ontbossing voor de productie van veevoer, tachtig procent van de vervuiling bedraagt, waardoor we vijf keer zoveel slagkracht kunnen ontwikkelen. Ze liet een onderzoeksinstituut uitrekenen wie de grootste vervuilers in ons leven zijn en kreeg te horen dat dit elektronische apparaten zijn. Het maken van een laptop staat gelijk aan het openhouden van tweeduizend zwembaden en een retour Bali dient gecompenseerd te worden door het planten van duizend bomen. Vlees zorgt voor dertig procent van onze voetafdruk. Een kilo daarvan kost vijftienduizend liter water en de nodige door de dieren geproduceerde broeikasgassen. Ze wil niet vermalen worden door Ecorexia, maar zich richten op een gelukkig bestaan.

De Amerikaanse klimaatdeskundige Renee Lertzman, schrijfster van Environmental melancholia, vertelt dat de werking van ons brein ervoor zorgt dat we apathisch worden, omdat het zich afsluit uit zelfverdediging. We hebben te maken met cognitieve dissonantie, een innerlijke tegenstrijdigheid tussen gevoel en gedrag, die, als we ons dat eenmaal bewust zijn, ook tot ander gedrag kan aanzetten. In plaats van klimaatverandering te benaderen via ons limbisch systeem kunnen we het beter bekijken vanuit de neo-cortex.

Evelien Matthijssen woont met haar gezin (zie foto) in de Ardennen en heeft een voetafdruk die nauwelijks zichtbaar is omdat ze geen apparaten met snoeren gebruikt en de wasmachine op wind- en zonne-energie laat werken. Ze doet dat niet om goed te doen, maar omdat het haar een goed gevoel geeft. Anders hou je het ook niet vol, zegt ze. et  
Ze geeft ook cursussen waarbij men leert om een groene leefstijl te ontwikkelen. Ze zegt dat het niet altijd nodig is om met een ander in discussie te gaan, want die ander wil vaak een confrontatie uitlokken.

De Amsterdamse ecoloog Thiëmo Hielbron, inmiddels in de Duurzame Top 100, richt zich op de jongere generatie om het milieubewustzijn te vergroten. De zussen Kroon in Amersfoort proberen zero waste over te houden. Ze kopen daarom zonder verpakking en nemen zelf de nodige potten en glazen mee naar de winkel of het afhaalkeuken.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht, hier meer over de meet-up vanavond in Pakhuis de Zwijger. Deze uitzending waarin Jorien van Nes, Manu Busschots en Babette Porcelijn aan het woord komen, is vanaf 20.00 uur via een livestream te volgen.

maandag 19 maart 2018

Mensje van Keulen over Neerslag van een huwelijk, VPRO Boeken, 18 maart 2018


Scheiding legt sfeer van de jaren zeventig bloot

Het is alweer bijna zeven jaar geleden dat Wim Brands in gesprek ging met Mensje van Keulen (Den Haag, 1946) over haar verhalenbundel De verhalen, die ter gelegenheid van haar 65 ste verjaardag verscheen. Inmiddels praat Carolina Lo Galbo met haar over de tijd waarin haar huwelijk op de klippen liep, samenvallend met de zwangerschap en de geboorte van haar zoon. Dit relaas verschenen onder de titel Neerslag van een huwelijk is de neerslag van haar dagboek uit de jaren 1977 tot en met 1979, dat ze voor de gelegenheid enigszins bewerkt heeft. 

Lo Galbo wil graag weten waarom ze oude wonden weer openrijt.
Van Keulen antwoordt dat het om een periode van veertig jaar geleden gaat, vervat in schriften die ze volschreef vanuit 1975 toen ze vanwege een writers block en de dood van collega schrijvers als Heere Heeresma een dagboek ging bijhouden. Ze schreef daarover een column naar aanleiding van een dagboekbijlage van VN. Ze stelde daarin dat ze spijt had dat ze er ooit aan begonnen was en dacht erover om de schriften, negentig in getal, maar weg te doen, toen bleek dat het Letterkundig Museum erin geïnteresseerd was. Daarop begon Van Keulen met een lichte redactie van de soms onleesbare tekst. Ze schreef de aantekeningen over, haalde een enkele regel weg en verwijderde herhalingen.

Lo Galbo memoreert dat Mensje van Keulen meteen succes had met haar debuutroman Bleekers zomer (1972) en dat Neerslag van een huwelijk inzicht geeft in de tijdgeest van de jaren zeventig, waarin overspel in het kunstzinnige milieu aan de orde van de dag was.
Van Keulen antwoordt dat ze in Alle dagen laat (2006), waarin ze haar dagboekaantekeningen vanaf 1976 tot 2006 verwerkte, al huwelijksproblemen had. Haar ex-man had toen als een verhouding met een andere vrouw en zij kon dat niet verdragen. In die dagen bood het dagboek haar troost maar het was heftig om in detail over die tijd terug te lezen. Zo’n dagboek is heel anders dan een roman waarin ze een conflict aan de orde stelt en daarover fantaseert. Vaak gaat het daarbij om een tegenpool van zichzelf. Dit gaat veel meer over haarzelf, open en bloot. Achteraf had ze gewild dat ze weggelopen was, maar haar katholieke achtergrond en het feit dat ze trouw wilde blijven aan haar eerste liefde maakten dat moeilijk.

Lo Galbo zegt dat zij vele thema’s, zoals de kinderwens, behandelt zonder te psychologiseren.
Van Keulen antwoordt dat ze hoopt dat anderen daar iets aan hebben, ook namens de zeventigduizend kinderen uit gescheiden gezinnen. Jongere vrouwen zouden na moeten denken voor ze aan kinderen beginnen. Het boek eindigt echter met een happy end. Haar zoon mocht alleen de laatste bladzijde lezen. 

Lo Galbo concludeert dat ze een eenzame zwangerschap had.
Van Keulen schrikt daarvan, maar zegt dat ze er ook nog een aardige kleinzoon aan heeft overgehouden. Ze heeft in ieder geval van de jaren zeventig het idee overgehouden dat seks niet zaligmakend is. De titel van haar eerdere roman Liefde heeft geen hersens (2012) zou ook op Neerslag van een huwelijk kunnen slaan. Ze liet haar ex-man weten dat hij het boek als fictie zou kunnen zien en zegt dat hij ook een zwakke kant had, bijvoorbeeld in zijn onvermogen voor een vrouw te kiezen, maar verder wil ze daar niet over nadenken.

Hier mijn verslag van het gesprek dat Brands met Mensje van Keulen had, hier haar website.

zondag 18 maart 2018

Annette Kouwenhoven, Portretten van toneelspelers, Radio de Richel, 14 april 2017


Op zoek naar de gaten in de toneelstukken van Shakespeare

Czeslaw de Wijs, medeoprichter van ’t Barre Land en Jochum Veenstra, acteur van De Theatertroep, praten in boekhandel Sternheim in Frascati met Annette Kouwenhoven (Portugaal, 1956). Ze is vanaf het begin van haar toneelloopbaan betrokken geweest bij Maatschappij Discordia, die in 1981 werd opgericht. De laatste jaren speelt ze jaarlijks een leerstuk met Maureen Teeuwen en Miranda Prein in Weiblicher Akt, een formatie die toevallig tot stand gekomen is naar aanleiding van een inspectie van een zaal die te klein was voor het bedoelde toneelstuk.

Het gesprek begint met een verhaal van Kouwenhoven over gunfilms die zij samen met haar studiegenoten Gerrit Bons en Willem Kwakkelstein wilde gebruiken voor een voorstelling over hun eigen verhouding tot de Tweede Wereldoorlog. Hoewel ze de films wel in bezit kregen dezen ze daar verder niets mee, maar de samenwerking werd voortgezet en wel op de zolder van het oude Shaffytheater, het huidige Felix Meritis aan de Keizersgracht.

Een van hun stukken was gebaseerd op een interview met de vader van een van de spelers over de politionele acties. Daarna speelde ze de rol van Prospero in The tempest (De storm) van Shakespeare. Kouwenhoven spreekt vol bewondering over diens teksten die dieper gaan dan zij ooit dacht en die zij onder andere in Lady Macbeth met Weiblicher Akt aan het uitboren is. In deze voorstelling kijkt ze, net als in Vanuit Iokaste, schuin tegen de wereld aan en zoekt daardoor naar de gaten. Ze ontdekte dat jvoorbeeld in Macbeth een gat van vijftien jaar zit waarin een kind had kunnen opgroeien.

Een feministe heeft Kouwenhoven zich nooit gevoeld. Ze ziet zich eerder als mens hoewel ze begrijpt dat men af en toe stelling moet nemen. Een opmerking over het ontdekken van haar eigen gaten, is helaas aan de interviewers niet besteed. Ze wil in ieder geval niet haar rol oplepelen maar ook steeds de woorden van haar personage opnieuw horen. Ze wil een rol niet meer spelen als een trui die gaandeweg steeds meer uitlubberde. Ook het contact met de zaal, die steeds een ander karakter heeft, speelt daarbij een rol. Diepte is nodig om de bedoeling over te brengen.

Veel bewondering heeft ze voor Thomas Bernard, die met het verwoorden van onderbuikgevoelens zijn tijd ver vooruit was. Omdat dit inmiddels gemeen goed geworden is, vragen zijn stukken om een andere benadering. Kouwenhoven vindt het interessanter om na te denken waarom een stuk van hem dat ze in Gent speelde, niet loopt dan over een succes. Ze zegt dat de inhoud van klassieke werken vaak over andere zaken gaan dan men denkt en wil vooral niet dogmatisch in haar opvattingen daarover zijn.

Volgens De Wijs heeft ze een dramaturgische instelling. Ze verklaart dat uit het feit dat Jan Joris Lammers, die ook aangesloten is bij Weiblicher Akt, door diens vader vaak na afloop van een voorstelling gevraagd werd waar het stuk over ging en dat hij dan niet de inhoud moest gaan navertellen maar de betekenis van wat hij gezien had. Dat laatst houdt ook haar bezig, zo blijkt wel uit het feit dat ze zegt dat veel tijd besteedt aan nadenken.  

Ook haar voorliefde voor Georges Perec {Parijs, 1936) komt naar voren. Hij begreep heel goed hoe nutteloos onze handelingen zijn en toneelspelen, waarbij men vorm geeft aan hetgeen verdwijnt is daarvan een goed voorbeeld. Het leven is een verdwijntruc, begreep de man die zijn ouders al vroeg in de Tweede Wereldoorlog kwijtraakte al verwoordt hij dat in zijn boeken op humoristische wijze. In dat verband komen ook de morele striptekeningen van Moebius, een pseudoniem van Jean Giraud, ter sprake die ze kent uit haar kindertijd. Maar het blijft toch Shakespeare die haar voorliefde heeft door de emoties die hij onder anekdotes blootlegt.

Hoewel ze nadenken belangrijker vindt dan schrijven, denkt ze nog wel na over een idiosyncratische theaterencyclopedie, waarin ze bijvoorbeeld de lawaaierige, oude vrachtwagen zou kunnen beschrijven waarmee ze vroeger in de winter naar Gent gingen. Toneel is een vertaalslag net als andere vormen van kunst en daarmee een interpretatie van datgene wat we niet weten, zoals ze dat ook al ziet bij spelende kinderen.   

Hier mijn bespreking van Vanuit Iokaste, hier een link naar het interview.

zaterdag 17 maart 2018

Filmrecensie: On the road (2012), Walter Salles


Sterke verfilming van cultroman

Vier jaar na Linha de Passe, over het overleven in en miljoenenstad, maakte de Braziliaanse regisseur Walter Salles (Rio de Janeiro, 1956) een fantastische mooie film over het gelijknamige boek On the road, waarin Jack Kerouac een verslag doet van zijn vriendschap met de, vooral in seksuele zin, losbandige Neal Cassidy. Aan het eind van de film laat Salles de rol behang zien waarop Sal Paradise in de rol van Kerouac alle reiservaringen op de typemachine vastlegt. De verschillende plaatsen en staten waar ze samen heen reisden worden ook in typeletters weergegeven.

De film begint met een mooi lied van een man die over een stoffige weg loopt en zich na de dood van zijn vader nergens thuis voelt. Deze man is Sal Paradise, de zoon van Leo, die enkele maanden daarvoor overleden is. We zijn in New York aan het eind van de jaren veertig. Sal ontmoet zijn vrienden Carlo en Dean, die hem eerder vanuit een strafinrichting heeft geschreven dat hij inmiddels getrouwd is met de zestienjarige Marylou. De jongemannen drinken een biertje en roken een joint. Omdat de vader van Sal gezegd heeft dat hij geen eelt op zijn handen heeft wil hij graag de wereld in en wel met Dean die Proust leest en hem doet denken aan zijn broer. Hij neemt afscheid van zijn moeder en volgt al gauw liftend Marylou, Carlo en Dean die met de bus vertrokken zijn naar Denver.

Zijn ervaringen legt hij vast in een boekje dat My life on the road heet. Hij beschrijft daarin ontmoetingen met personen die hem een lift geven, zoals een chauffeur in Nebraska die dynamiet vervoert of een waanzinnige rit met dronken werklieden in een laadbak. Eenmaal in Denver hoort hij dat Dean inmiddels een ander liefje heeft, Camille, een decorontwerpster. Hij brengt de tijd afwisselend met Camille en Marylou door terwijl Carlo een schoonmaakbaantje genomen heeft. Carlo zou ook wel wat met Dean willen en droomt er tegelijk van een groot en kort levend dichter te worden. Op weg naar een nachtclub meent Dean zijn vader te zien die volgens hem daar moet rondhangen, maar dat blijkt hem niet te zijn. Dean heeft een vriendinnetje voor Sal op de kop getikt maar die heeft meer met Terry die hij in de bus ontmoet, waar hij brutaalweg naast haar gaat zitten. Samen plukken ze katoen in Selma maar tenslotte blijft Terry met haar jonge zoon daar toch achter.

Sal gaat terug naar New York om een boek te schrijven maar merkt dat hij toch nog niet genoeg beleeft heeft. In 1948 is het met kerst bij zijn zus in North Carolina als Dean, Marylou en vriend Ed daar opduiken. Dean biedt aan de moeder van Sal terug te rijden naar New York, maar dat gaat met de nodige problemen, waarop Carlo het voor gezien houdt. Na het nieuwjaar in New York gevierd te hebben, vertrekken Dean, Marylou, Sal en Ed naar het zuiden omdat Ed daar zijn vriendin Galatea bij een vreemd gezin gedumpt heeft. De tijd die ze daar doormaken is een van de hoogtepunten van de film. Galatea is furieus dat Ed met Dean vrijt, maar de vrouw des huizes doet haar een middel aan de hand om te zorgen dat hij bij haar blijft.

Dean, Marylou en Sal gaat verder richting Californië. Omdat Dean in San Francisco naar Camille gaat die inmiddels een kind van hem heeft, besluit Marylou terug te gaan Denver en daar een zeeman aan de haak te slaan. Dean wordt weggestuurd door Camille omdat hij niet erg een vader wil zijn en vertrekt naar Denver om zijn vader te zoeken. Sal is blut maar zijn aantekeningenboekje is vol en daarom gaat hij terug naar New York. Tenslotte volgt nog een reis met Dean door Mexico, waarbij Sal lijdt aan dysenterie, maar daarna is het wel gedaan met de vriendschap. Sal zit hij wel zo vol dat hij besluit om zijn ervaringen op behangpapier te tikken.
   
Hier de trailer, hier mijn bespreking van Linha de Passe.

vrijdag 16 maart 2018

Theaterrecensie: Andromache, Toneelschuurproducties, Toneelschuur, 15 maart 2018


Dilemma’s rond de liefde in een rollercoaster verbeeld

Regisseur Olivier Diepenhorst keert na Het leven is droom vanuit het zeventiende-eeuwse Spanje terug naar Euripides en wel naar diens Andromache in een adaptatie van de zeventiende-eeuwse Franse schrijver Jean Racine. Zijn gelijknamige toneelstuk Andromache is opnieuw vertaald door Herman Altena en wordt met veel raffinement ten gehore gebracht door Kirsten Mulder, Helen Parren, Roeland Fernhout, Mathijs IJsgosse en Steven Ivo. Terwijl de eerste vier vaste rollen spelen, respectievelijk die van Andromache, Hermione, Pyrrhus en Orestes, neemt de laatste de rollen op zich van de vier helpers van de hoofdpersonen. In zijn keurige witte livrei achtige pak luistert hij naar zijn meesters en meesteressen, geeft advies en ook af en toe een drumsolo weg.

Andromache is een verhaal in vijf akten over de liefde na de Grieks-Trojaanse oorlog, waarin de vier hoofdrolspelers elkaar in de staart bijten. Dat begint al vanaf het moment dat Orestes als gezant van de Grieken naar de stadsstaat Epirus afreist om vaart te zetten achter het huwelijk tussen Pyrrhus en Hermione en Pyrrhus te bewegen om Astyanax, de zoon van Andromache - die Pyrrhus als oorlogsbuit mee heeft genomen uit Troje - te doden. Pyrrhus is niet van zins om met Hermione te trouwen want hij heeft zijn oog op Andromache laten vallen. Omdat Orestes wel graag met Hermione zou trouwen, maar zij hem niet ziet zitten, houden de vier elkaar gevangen in onoplosbare dilemma’s.

Dit wordt prachtig gesymboliseerd door de uitstalkatkast waarin de vijf zich aan het begin van de voorstelling bevinden. Terwijl er een licht krakend geluid over het podium rolt, proberen de vijf zich te bevrijden uit de cocon waarin ze zich ingedraaid hebben, eerst nog met gepaste druk maar daarna met veel geweld. Pylades, de helper van Orestes, is de eerste die vervolgens naar buiten komt en achter het drumtoestel plaatsneemt, waarna Orestes over zijn bedoelingen vertelt. De anderen staan als etalagepoppen in de kast gereed om hun zegje te doen, maar reageren ook al op de tekst van Orestes, bijvoorbeeld Hermione door weg te kijken als hij vertelt dat hij haar wil schaken.

Mooi zijn de subtiele gebaren waarmee Pyrrhus de angst van Orestes, dat Astyanax later de macht zal overnemen, wegwuift; indrukwekkend de kwetsbaarheid die Andromache ten toon spreidt terwijl ze rouwt om haar man Hector, de Trojaanse held, gedood door Achilles, de vader van Phyrrus. Orestes van zijn kant wentelt zich in allerlei bochten om toch vooral maar in de smaak te vallen bij Hermione en heeft in zijn verblinding niet door dat hij op een bepaald moment de benen van Phyrrus streelt. Hermione biedt Orestes haar hart aan als hij Pyrrhus dood en opent daarbij haar benen wijd voor hem toe, waarmee ze kortsluiting veroorzaakt in het hoofd van Orestes. Matthijs IJgosse, die in Smekelingen (2015) van Euripides een bode uit Thebe speelde, brengt dit met veel overtuiging naar voren.

In dit dramatisch verhaal over liefde trouw, moed en plicht zijn het de mannen die verlangen terwijl de vrouwen zich niet zo gemakkelijk laten vangen. Hermione (links op de foto van Sanne Peper) verschuilt zich achter haar plicht die haar door haar vader is opgedragen en tart met haar haren in het gezicht Phyrrus over zijn liefde voor Andromache, maar komt er, na haar bevel aan Orestes om Phyrrus te doden, achter hoe sterk de kracht van de hartstocht is. Andromache (tegenover Hermione op de foto) aan de andere kant wil koste wat het kost haar zoon Astyanax in leven houden en daarmee kiest ze voor een huwelijk met Phyrrus. Ze bespringt hem met de nodige walging en bedenkt dat ze altijd nog de hand aan zichzelf kan slaan, maar daarmee is wel haar zoon gered.

Uiteindelijk is het Orestes die als enige levende hoofdrolspeler in de kast staat, te midden van de anderen die uitgespeeld zijn, maar hij is er slecht aan toe en beklaagt zichzelf dat de liefde aan hem voorbij is gegaan. Phylades, de helper van Orestes, die de voorstelling opende heeft ook het laatste woord. ‘Vrienden’, is het enige dat hij nog kan uitbrengen, ‘laat ons de ogenblikken die zijn waanzin ons biedt, gebruiken en hem redden.’ Waarna het publiek verbijsterd weer tot leven komt na deze twee uur durende rollercoaster over deze onmogelijke liefdes.   

Hier de animatie van Andromache, hier mijn bespreking van Het leven is droom, hier die van Smekelingen.  

Filmrecensie: Coco avant Chanel (2009), Anne Fontaine


Mooi portret van de jeugd van een standvastige mode ontwerpster

Twee jaar voordat Anne Fontaine (Luxemburg, 1959) de nogal flauwe komedie Mon pire cauchemar regisseerde, verfilmde ze op buitengewoon fraaie wijze het levensverhaal van Gabrielle ‘Coco’ Chanel (1883-1971), tenminste tot het moment dat ze als ontwerpster van damesmode wereldwijd succes kreeg. De film is zeer verzorgd gemaakt en oogt als een kostuumdrama, hetgeen zeer past bij het oog dat Chanel al vroeg voor dameskleding had. Ze vond de korsetten die in die tijd in zwang waren foeilelijk, net als de overdaad aan tierelantijnen.

In het begin van de film wordt Chanel op een kar naar een weeshuis gereden. De jonge Gabrielle probeert nog contact te maken met de koetsier, maar die kijkt niet op of om. Ze wordt door een non het weeshuis binnengeleid en ingevoerd in een ongetwijfeld harde discipline. Het is in ieder geval treurig dat haar vader, die haar bracht, haar nooit meer een bezoek bracht.

Vijftien jaar later is ze in Moulins. Ze werkt in een naaiatelier en treedt met vriendin Adrienne op in een café. Daar zingt ze een opwekkend lied over een hondje dat Coco heet. Ze valt in de smaak bij kasteelheer Etienne Balsan, die daar voor enkele weken als reservist gelegerd is. Hij wil wel zijn best doen om de meisjes een baan in de Parijse varietee te bezorgen. Chanel gaat zelfs met hem naar bed hoewel ze het helemaal niet zo op mannen heeft, maar uiteindelijk zet dat ook geen zoden aan de dijk, omdat Adrienne besluit met een baron te trouwen en Balsan daarop besluit geen energie meer aan Chanel te besteden.

Eigenwijs als ze is pakt Chanel haar koffer en reist Balsan achterna, die in Compiègne woont. Ze doet het voorkomen dat ze naar Adrienne gaat, die met haar baron in de buurt van Parijs is gaan wonen en krijgt van Balsan twee dagen de tijd om op zijn fraaie landgoed te logeren. Chanel weet de tijd echter steeds weer te rekken, zonder dat ze daarvoor zelf veel concessies op liefdesgebied doet. Ze rookt, leest, kleedt zich jongensachtig en leert paardrijden. Tijdens een picknick komt ze in contact met Emilienne, een vroegere geliefde van Balsan. Ze geeft haar kledingadvies en later, tijdens een renwedstrijd, vraagt deze haar of ze een hoed voor haar wil ontwerpen.

Op het landgoed loopt ook de knappe jonge Engelsman Boy Chapel rond. Het klikt meteen tussen de twee, maar het duurt toch nog enige tijd voor ze samen naar de zee bij Beauville gaan. De verhouding levert bij de patriarchaal ingestelde Balsan dubbele gevoelens op. Hij weet dat Chapel in Engeland in het huwelijk zal treden met een rijke dame om aldus voorzien te zijn van een inkomen, maar Chanel lost het probleem zelf op door te zeggen dat ze niet van plan is om te trouwen en haar eigen weg te volgen. Die ligt zogezegd in de mode en in de parfum, maar dat was iets van latere datum.  

Audrey Tautou speelt op voorbeeldige wijze de rol van de volwassen Chanel, terwijl Lisa Cohen met haar sprekende ogen de jonge Chanel prachtig vormgeeft. Benoit Poelvoorde levert een mooie bijdrage als de kasteelheer Etienne Balsan.

Hier de Nederlandse trailer, hier mijn bespreking van Mon pire cauchemar.

donderdag 15 maart 2018

Erik Lindner over Zog, VPRO Boeken, 11 maart 2018


Hagenees buigt zich over de zee

Erik Lindner (Den Haag, 1968) zit aan tafel bij Jeroen van Kan om te praten over zijn nieuwe dichtbundel Zog, waarin hij onder andere lyrisch verslag doet van de werking van de getijden. Volgens de toelichting op het programma gaat het om melodieus geritmeerde gedichten waarin een man verdrinkt in een ondiepe vijver, een stad wordt nagebootst in glasconstructies en wordt stilgestaan bij het telkens veranderende strand.

Van Kan vraagt in welk opzicht de nieuwe bundel anders is dan de vorige.
Lindner antwoordt in een tweevoudig betekenis. De compositie is anders, omdat hij slechts zes lange gedichten heeft geselecteerd, al zijn het wel lange gedichten, die geconstrueerd zijn rond een onderwerp, maar tegelijk zijn ze ook muzikaler. Of de gedichten in de bundel pasten wist hij pas aan het eind van het selectieproces. Selecteren is voor hem het proeven van de regels en beoordelen of iets wel of niet in de bundel past. Het maken van een gedichtbundel is voor hem hetzelfde als een dakloze die een binnenhuisarchitect inhuurt. Hij koos het onderwerp vaker, maar deze keer radicaler.

Van Kan vraagt in welk opzicht hij het onderwerp radicaliseert.
Lindner vertelt dat hij zich in Oostende sterk concentreerde op de golven. Door zijn concentratie kwam hij dichter bij de elementen, al heeft dit niets van doen met esoterie.

Van Kan merkt op dat na de elementen ook de mens verschijnt.
Lindner bevestigt dat er een ik is dat een kantelmoment teweegbrengt, omdat het de beelden op zichzelf betrekt, dan wel een derde persoon in de vorm van een meisje of een visser. Hij leest deel tien van het openingsgedicht Zog voor waarin de zee als het ware op je afkomt en weer van je wegspoelt. Door Zog wilde hij de lyriek uit het begin van zijn dichterschap weer terugvinden.  

Van Kan vraagt of de beweging in het gedicht al vooraf gegeven is.
Lindner zegt dat de cadans vanzelf ontstaat tijdens het schrijven. Vaak ontbreekt de eerste regel nog die hij later toevoegt. Eerst is er een idee, net als om iets te doen met de leegstaande fabriek in Seraing, Het kostte hem twee jaar om dat uit te werken terwijl Zog in twee weken tot stand kwam. Het helpt als hij een opdracht krijgt, anders wordt het nog wel eens een project met een lange adem. Hij ging ook op uitnodiging naar Münster maar daar kon hij alleen iets met het meer, op het moment dat hij over water begon te schrijven. 

Van Kan vraagt of hij een betere dichter wordt naarmate hij zichzelf beter leert kennen.
Lindner antwoordt dat hij in de loop der jaren kritischer wordt en dat hij eerder de juiste woorden vindt om uit te drukken wat hij wil.

Van Kan wil weten of het proces ook, vanwege de steeds minder aantal woorden dat nodig is, een logisch einde kan hebben.
Lindner antwoordt dat de toekomst ongewis is, maar dat hij wel periodes heeft waarin hij er niet toe komt om gedichten te maken. Hij vindt het een de andere kant spannend om met steeds minder te moeten doen. Met Zog deed hij wat hij wilde doen. Tenslotte vertelt hij over een verstild gedicht van Hans Faverey waarin jongens in een roeiboot zitten dat bij hem in Duitsland leidde tot een gedicht met potige vrouwen en fors geweld.

Hier de website van Erik Lindner met op de Achtergrond aardige biografische gegevens.